Handen Gang

Match-making

Het COZ is goed op de hoogte van de wensen en belangstelling van zorginstellingen. Biedt u een innovatieve dienst of een nieuw product aan en heeft u belangstelling om in contact te komen met deze zorginstellingen? Informeer naar ons match-making programma.

Ondernemerschap in de Zorg

De behoefte aan meer ondernemend gedrag binnen zorginstellingen is groter dan ooit. De financiering in de zorg verandert, cliënten hebben meer keuzemogelijkheden en de bestaande netwerken veranderen, er komen nieuwe stakeholders bij.
Hoe gaan we als zorginstelling om met die veranderingen? Hoe maken we daar gebruik van?
Het COZ helpt.

Verschillende disciplines

Het COZ is een samenwerkingsverband van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen, voormalige bestuurders van Zorginstellingen en (voorheen) UBizz.
We weten welke veranderingen relevant zijn, hoe we die veranderingen implementeren en hoe we de medewerkers eigenaar maken van de veranderingen.

Verandering is de enige constante.

Een oud gezegde. En toch lijkt dit motto nog niet overal te gelden binnen zorginstellingen.
Het COZ helpt u flexibel om te gaan met veranderingen en hoe nieuwe marktontwikkelingen in uw voordeel te gebruiken.